सूचना

मितिनाम/शिर्षकडाउनलोड
२०७६।०८।०९Technical Bid Opening Muchulka for Upgradation of Bhimphedi-Kulekhani Road (Bhimphedi-Deurali Sector 8.0 km)-Pkg. No.-01Download
२०७६।०८।०९Technical Bid Opening Muchulka for Upgradation of Bhimphedi-Kulekhani Road (Deurali-Hevy Section 7.318 km)-Pkg. No.-2Download
२०७६।०७।०७Invitation-for-BidsDownload
२०७६।०६।१६Notice for selection of individual consultantsDownload
२०७६।०६।१६CV FormatsDownload
२०७६।०६।१६Terms of Reference (TOR) for Bridge Expert (BE)Download
२०७६।०६।१६Terms of Reference (TOR) for Road Expert (RE)Download
२०७६।०५।०२स्वीकृत वार्षीक कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा ।Download
२०७६।०५।०१⇒  आशयको सूचना सम्बन्धमा (DPR-1 to DPR-5)Download
२०७६।०४।१७Opening of Financial Proposal of Package No. TID/P3/703333514/2075/76/DPR-2Download
२०७६।०४।१६Opening of Financial Proposal of Package No. TID/P3/703363514/2075/76/DPR-3Download
२०७६।०४।१५Opening-of-Financial-Proposal-of-Package-No. TID/P3/703363514/2075/76/DPR-4Download
२०७६।०४।१३Opening of Financial Proposal of Package No. TID/P3/703333514/2075/76/DPR-5Download
२०७६।०४।१२Opening of Financial Proposal of Package No. TID/P3/703333514/2075/76/DPR-1Download
२०७६।०४।०६सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना, आ‍.व. २०७६_०७७Download
2076/03/04⇒ Request Letter of Proposal for EOI-1
Download
2076/03/04⇒ Selection of Consultants, Request Document for Proposal of EOI-1Download
2076/03/04⇒ Selection of Consultants, Request Documents for Proposal of EOI-4Download
2076/03/04 ⇒ Selection of Consultants, Request Documents for Proposal of EOI-5Download
2076/03/12⇒ Selection of Consultants, Request Document for Proposal of EOI-2Download
2076/03/12 Selection of Consultants, Request Document for Proposal of EOI-3Download